Depco Pump Company

Barmesa Pumps

BARMESA DATA SHEETS:

  22M-BA-GX390_Datasheet.pdf

  27M-BA-GX390_Datasheet.pdf

  2AHS051A_Datasheet.pdf

  2AHS051A_IOM_Manual.pdf

  2AHS051_Datasheet.pdf

  2AHS051_IOM_Manual.pdf

  2AHS101A_Datasheet.pdf

  2AHS101A_IOM_Manual.pdf

  2AHS101_Datasheet.pdf

  2AHS101_IOM_Manual.pdf

  2AHS103_Datasheet.pdf

  2AHS103_IOM_Manual.pdf

  2AHS203_Datasheet.pdf

  2AHS203_IOM_Manual.pdf

  2BEH102SS_Datasheet.pdf

  2BEH102SS_IOM_Manual.pdf

  2BEH103SS_Datasheet.pdf

  2BEH103SS_IOM_Manual.pdf

  2BEH104SS _IOM_Manual.pdf

  2BEH104SS_Datasheet.pdf

  2BEH104SS_IOM_Manual.pdf

  2BEH512SS_Datasheet.pdf

  2BEH512SS_IOM_Manual.pdf

  2BSE102SS_Datasheet.pdf

  2BSE102SS_IOM_Manual.pdf

  2BSE103SS_Datasheet.pdf

  2BSE103SS_IOM_Manual.pdf

  2BSE104SS_Datasheet.pdf

  2BSE104SS_IOM_Manual.pdf

  2BSE411A_Datasheet.pdf

  2BSE411A_IOM_Manual.pdf

  2BSE411_Datasheet.pdf

  2BSE411_IOM_Manual.pdf

  2BSE421_Datasheet.pdf

  2BSE421_IOM_Manual.pdf

  2BSE511A_Datasheet.pdf

  2BSE511A_IOM_Manual.pdf

  2BSE51A_Datasheet.pdf

  2BSE51A_IOM_Manual.pdf

  2BSE51SS_Datasheet.pdf

  2BSE51SS_IOM_Manual.pdf

  2BSE52SS_Datasheet.pdf

  2BSE52SS_IOM_Manual.pdf

  2BSE53SS_Datasheet.pdf

  2BSE53SS_IOM_Manual.pdf

  2BSE54SS_Datasheet.pdf

  2BSE54SS_IOM_Manual.pdf

  2BSE72SS_Datasheet.pdf

  2BSE72SS_IOM_Manual.pdf

  2BSE73SS_Datasheet.pdf

  2BSE73SS_IOM_Manual.pdf

  2BSE74SS_Datasheet.pdf

  2BSE74SS_IOM_Manual.pdf

  2BSV-051DS_Datasheet.pdf

  2BSV-051DS_IOM_Manual.pdf

  2BSV-054DS_Datasheet.pdf

  2BSV-054DS_IOM_Manual.pdf

  2BSV-101DS_Datasheet.pdf

  2BSV-101DS_IOM_Manual.pdf

  2BSV-102DS_Datasheet.pdf

  2BSV-102DS_IOM_Manual.pdf

  2BSV-103DS_Datasheet.pdf

  2BSV-103DS_IOM_Manual.pdf

  2BSV-104DS_Datasheet.pdf

  2BSV-104DS_IOM_Manual.pdf

  2BSV-202DS_Datasheet.pdf

  2BSV-202DS_IOM_Manual.pdf

  2BSV-203DS_Datasheet.pdf

  2BSV-203DS_IOM_Manual.pdf

  2BSV-204DS_Datasheet.pdf

  2BSV-204DS_IOM_Manual.pdf

  2BSV-303DS_Datasheet.pdf

  2BSV-303DS_IOM_Manual.pdf

  2BSV-304DS_Datasheet.pdf

  2BSV-304DS_IOM_Manual.pdf

  2BSV-503DS_Datasheet.pdf

  2BSV-503DS_IOM_Manual.pdf

  2BSV-504DS_Datasheet.pdf

  2BSV-753DS_Datasheet.pdf

  2BSV-753DS_IOM_Manual.pdf

  2BSV-754DS_Datasheet.pdf

  2KAG201_IOM_Manual.pdf

  2KAG202_Datasheet.pdf

  2KAG203_Datasheet.pdf

  2KAG203_IOM_Manual.pdf

  2KAG204_Datasheet.pdf

  2KAG204_IOM_Manual.pdf

  2KAG303_Datasheet.pdf

  2KAG303_IOM_Manual.pdf

  2KAG304_Datasheet.pdf

  2KAG304_IOM_Manual.pdf

  2KTM201_Datasheet.pdf

  2KTM201_IOM_Manual.pdf

  2KTM203_Datasheet.pdf

  2KTM203_IOM_Manual.pdf

  2KTM204_Datasheet.pdf

  2KTM204_IOM_Manual.pdf

  2KTM303_Datasheet.pdf

  2KTM303_IOM_Manual.pdf

  2KTM304_Datasheet.pdf

  2KTM304_IOM_Manual.pdf

  2SEV512A_Datasheet.pdf

  2SEV512A_IOM_Manual.pdf

  2SEV512VF_Datasheet.pdf

  2SEV512VF_IOM_Manual.pdf

  2SEV512_Datasheet.pdf

  2SEV512_IOM_Manual.pdf

  3BSE152SS_Datasheet.pdf

  3BSE152SS_IOM_Manual.pdf

  3BSE153SS _Datasheet.pdf

  3BSE153SS_IOM_Manual.pdf

  3BSE154SS _Datasheet.pdf

  3BSE154SS_IOM_Manual.pdf

  3BSE202SS _Datasheet.pdf

  3BSE202SS_IOM_Manual.pdf

  3BSE203SS _Datasheet.pdf

  3BSE203SS_IOM_Manual.pdf

  3BSE204SS _Datasheet.pdf

  3BSE204SS_IOM_Manual.pdf

  3BSE302SS_Datasheet.pdf

  3BSE302SS_IOM_Manual.pdf

  3BSE303SS_Datasheet.pdf

  3BSE303SS_IOM_Manual.pdf

  3BSE304SS_Datasheet.pdf

  3BSE304SS_IOM_Manual.pdf

  3BSV-504DS_IOM_Manual.pdf

  3BSV-754DS_IOM_Manual.pdf

  3BWSE203DS_Datasheet.pdf

  3BWSE203DS_IOM_Manual.pdf

  3BWSE204DS _IOM_Manual.pdf

  3BWSE204DS_Datasheet.pdf

  3BWSE303DS_Datasheet.pdf

  3BWSE303DS_IOM_Manual.pdf

  3BWSE304DS_Datasheet.pdf

  3BWSE304DS_IOM_Manual.pdf

  3BWSE503DS_Datasheet.pdf

  3BWSE503DS_IOM_Manual.pdf

  3BWSE504DS_Datasheet.pdf

  3BWSE504DS_IOM_Manual.pdf

  3KAG503_Datasheet.pdf

  3KAG503_IOM_Manual.pdf

  3KAG504_Datasheet.pdf

  3KAG504_IOM_Manual.pdf

  3KMUD553_Datasheet.pdf

  3KMUD553_IOM_Manual.pdf

  3KMUD554_Datasheet.pdf

  3KMUD554_IOM_Manual.pdf

  3KTM503_Datasheet.pdf

  3KTM503_IOM_Manual.pdf

  3KTM504_Datasheet.pdf

  3KTM504_IOM_Manual.pdf

  3KTM753_Datasheet.pdf

  3KTM753_IOM_Manual.pdf

  3KTM754_Datasheet.pdf

  3KTM754_IOM_Manual.pdf

  4ATS-R-F-GX390_Datasheet.pdf

  4ATS-RF-GX390_Datasheet.pdf

  4ATS_IOM_Manual.pdf

  4BSE1133DS_Datasheet.pdf

  4BSE1133DS_IOM_Manual.pdf

  4BSE1133HLDS_Database.pdf

  4BSE1133HLDS_IOM_Manual.pdf

  4BSE1134DS_Datasheet.pdf

  4BSE1134DS_IOM_Manual.pdf

  4BSE1134HLDS_Database.pdf

  4BSE1134HLDS_IOM_Manual.pdf

  4BSE1503DS_Datasheet.pdf

  4BSE1503DS_IOM_Manual.pdf

  4BSE1503HLDS_Database.pdf

  4BSE1503HLDS_IOM_Manual.pdf

  4BSE1504DS_Datasheet.pdf

  4BSE1504DS_IOM_Manual.pdf

  4BSE1504HLDS_Database.pdf

  4BSE1504HLDS_IOM_Manual.pdf

  4BSE302SS _IOM_Manual.pdf

  4BSE302SS_Datasheet.pdf

  4BSE303SS _Datasheet.pdf

  4BSE303SS _IOM_Manual.pdf

  4BSE304SS_Datasheet.pdf

  4BSE304SS_IOM_Manual.pdf

  4BSE452DS_Datasheet.pdf

  4BSE452DS_IOM_Manual.pdf

  4BSE453DS_Datasheet.pdf

  4BSE453DS_IOM_Manual.pdf

  4BSE454DS_Datasheet.pdf

  4BSE454DS_IOM_Manual.pdf

  4BSE502SS _Datasheet.pdf

  4BSE502SS_IOM_Manual.pdf

  4BSE503SS_Datasheet.pdf

  4BSE503SS_IOM_Manual.pdf

  4BSE504SS_Datasheet.pdf

  4BSE504SS_IOM_Manual.pdf

  4BSE752DS_Datasheet.pdf

  4BSE752DS_IOM_Manual.pdf

  4BSE753DS_Datasheet.pdf

  4BSE753DS_IOM_Manual.pdf

  4BSE753HLDS_Database.pdf

  4BSE753HLDS_IOM_Manual.pdf

  4BSE754DS_Datasheet.pdf

  4BSE754DS_IOM_Manual.pdf

  4BSE754HLDS_Database.pdf

  4BSE754HLDS_IOM_Manual.pdf

  4BWSE203DS_Datasheet.pdf

  4BWSE203DS_IOM_Manual.pdf

  4BWSE204DS_Datasheet.pdf

  4BWSE204DS_IOM_Manual.pdf

  4BWSE303DS_Datasheet.pdf

  4BWSE303DS_IOM_Manual.pdf

  4BWSE304DS_Datasheet.pdf

  4BWSE304DS_IOM_Manual.pdf

  4BWSE503DS_Datasheet.pdf

  4BWSE503DS_IOM_Manual.pdf

  4BWSE504DS_Datasheet.pdf

  4BWSE504DS_IOM_Manual.pdf

  4BWSE753DS_Datasheet.pdf

  4BWSE753DS_IOM_Manual.pdf

  4BWSE754DS_Datasheet.pdf

  4BWSE754DS_IOM_Manual.pdf

  4KAG503_Datasheet.pdf

  4KAG503_IOM_Manual.pdf

  4KAG504_Datasheet.pdf

  4KAG504_IOM_Manual.pdf

  4KMUD803_Datasheet.pdf

  4KMUD803_IOM_Manual.pdf

  4KMUD804_Datasheet.pdf

  4KMUD804_IOM_Manual.pdf

  4KTM1003_Datasheet.pdf

  4KTM1003_IOM_Manual.pdf

  4KTM1004_Datasheet.pdf

  4KTM1004_IOM_Manual.pdf

  4KTM1503_Datasheet.pdf

  4KTM1503_IOM_Manual.pdf

  4KTM1504_Datasheet.pdf

  4KTM1504_IOM_Manual.pdf

  4KTM2004_Datasheet.pdf

  4KTM2004_IOM_Manual.pdf

  4XBSE-HADS_10-15_Datasheet .pdf

  4XBSE-HADS_Datasheet .pdf

  4XBSE10044ADS_Datasheet .pdf

  4XBSE15044ADS_Datasheet .pdf

  4XBSE5044ADS_Datasheet.pdf

  6BSE12036LDS_Datasheet.pdf

  6BSE12036LDS_IOM_Manual.pdf

  6BSE12046LDS_Datasheet.pdf

  6BSE12046LDS_IOM_Manual.pdf

  6BSE18034LDS_IOM_Manual.pdf

  6BSE18036LDS_Datasheet.pdf

  6BSE18036LDS_IOM_Manual.pdf

  6BSE18044LDS_IOM_Manual.pdf

  6BSE18046LDS_Datasheet.pdf

  6BSE18046LDS_IOM_Manual.pdf

  6BSE24034LDS_IOM_Manual.pdf

  6BSE24036LDS_Datasheet.pdf

  6BSE24036LDS_IOM_Manual.pdf

  6BSE24044LDS_IOM_Manual.pdf

  6BSE24046LDS_Datasheet.pdf

  6BSE24046LDS_IOM_Manual.pdf

  6BSE30034HLDS_Datasheet.pdf

  6BSE30034HLDS_IOM_Manual.pdf

  6BSE30034LDS_IOM_Manual.pdf

  6BSE30036LDS_Datasheet.pdf

  6BSE30036LDS_IOM_Manual.pdf

  6BSE30044HLDS_Datasheet.pdf

  6BSE30044HLDS_IOM_Manual.pdf

  6BSE30044LDS_IOM_Manual.pdf

  6BSE30046LDS_Datasheet.pdf

  6BSE30046LDS_IOM_Manual.pdf

  6BSE36034HLDS_Datasheet.pdf

  6BSE36034HLDS_IOM_Manual.pdf

  6BSE36034LDS_IOM_Manual.pdf

  6BSE36044HLDS_Datasheet.pdf

  6BSE36044HLDS_IOM_Manual.pdf

  6BSE36044LDS_IOM_Manual.pdf

  6BSE48034LDS_IOM_Manual.pdf

  6BSE48044HLDS_Datasheet.pdf

  6BSE48044HLDS_IOM_Manual.pdf

  6BSE60044HLDS_Datasheet.pdf

  6BSE60044HLDS_IOM_Manual.pdf

  6BSE60044LDS_IOM_Manual.pdf

  6BSE9036LDS_Datasheet.pdf

  6BSE9036LDS_IOM_Manual.pdf

  6BSE9046LDS_Datasheet.pdf

  6BSE9046LDS_IOM_Manual.pdf

  6KMUD1203_Datasheet.pdf

  6KMUD1203_IOM_Manual.pdf

  6KMUD1204_Datasheet.pdf

  6KMUD1204_IOM_Manual.pdf

  6KMUD1503_Datasheet.pdf

  6KMUD1503_IOM_Manual.pdf

  6KMUD1504_Datasheet.pdf

  6KMUD1504_IOM_Manual.pdf

  6XBSE15044ADS_Datasheet.pdf

  6XBSE20044ADS_Datasheet.pdf

  6XBSE40044HADS_Datasheet.pdf

  8BSE36036HLDS_Datasheet.pdf

  8BSE36036HLDS_IOM_Manual.pdf

  8BSE36046HLDS_Datasheet.pdf

  8BSE36046HLDS_IOM_Manual.pdf

  8BSE48046HLDS_Datasheet.pdf

  8BSE48046HLDS_IOM_Manual.pdf

  8KMUD2003_Datasheet.pdf

  8KMUD2003_IOM_Manual.pdf

  8KMUD2004_Datasheet.pdf

  8KMUD2004_IOM_Manual.pdf

  8KMUD3004_Datasheet.pdf

  8KMUD3004_IOM_Manual.pdf

  8XBSE100044HADS_Datasheet.pdf

  8XBSE125044HADS_Datasheet.pdf

  8XBSE150044HADS_Datasheet.pdf

  8XBSE30046HADS_Datasheet.pdf

  8XBSE40046HADS_Datasheet.pdf

  8XBSE50046HADS_Datasheet.pdf

  8XBSE60046HADS_Datasheet.pdf

  8XBSE75046HADS_Datasheet.pdf

  911LX_Series_Curves_6x8-13A90.pdf

  911LX_Series_Curves_6x8-15A110.pdf

  911LX_Series_Curves_8x10-13A100.pdf

  911LX_Series_Curves_8x10-15A120.pdf

  911LX_Series_Curves_8x10-15GA120.pdf

  911L_Series_Curves_1.5x3-10A50.pdf

  911L_Series_Curves_1.5x3-13A20.pdf

  911L_Series_Curves_1x2-10A05.pdf

  911L_Series_Curves_2x3-10A60.pdf

  911L_Series_Curves_2x3-13A30.pdf

  911L_Series_Curves_3x4-10A70.pdf

  911L_Series_Curves_3x4-10HA40.pdf

  911L_Series_Curves_3x4-13A40.pdf

  911L_Series_Curves_4x6-10A80.pdf

  911L_Series_Curves_4x6-10HA80.pdf

  911L_Series_Curves_4x6-13A8.pdf

  911M_Series_Curves_1.5x3-10A50.pdf

  911M_Series_Curves_1.5x3-13A20.pdf

  911M_Series_Curves_1x2-10A05.pdf

  911M_Series_Curves_2x3-10A60.pdf

  911M_Series_Curves_2x3-13A30.pdf

  911M_Series_Curves_2x3-8A60.pdf

  911M_Series_Curves_3x4-10A70.pdf

  911M_Series_Curves_3x4-10HA40.pdf

  911M_Series_Curves_3x4-13A40.pdf

  911M_Series_Curves_3x4-7A70.pdf

  911M_Series_Curves_3x4-8A70.pdf

  911M_Series_Curves_3x4-8GA70.pdf

  911M_Series_Curves_4x6-10A80.pdf

  911M_Series_Curves_4x6-10HA80.pdf

  911M_Series_Curves_4x6-13A80.pdf

  911S_Series_Curves_1.5x3-6AB.pdf

  911S_Series_Curves_1.5x3-8HB.pdf

  911S_Series_Curves_1x1.5-6AA.pdf

  911S_Series_Curves_1x1.5-8AA.pdf

  911S_Series_Curves_2x3-6.pdf

  BCS1x1¼-5_Datasheet.pdf

  BCS1x1¼-5_IOM_Manual.pdf

  BCS1¼x1½-5_Datasheet.pdf

  BCS1¼x1½-5_IOM_Manual.pdf

  BCSF1½x2-6_Datasheet.pdf

  BCSF1½x2-6_IOM_Manual.pdf

  BCSF1½x2-8_Datasheet.pdf

  BCSF1½x2-8_IOM_Manual.pdf

  BCSF2x3-7_Datasheet.pdf

  BCSF2x3-7_IOM_Manual.pdf

  BES2020HCU_Datasheet.pdf

  BES2020HCU_IOM_Manual.pdf

  BES2025CU7_Datasheet.pdf

  BES2025CU7_IOM_Manual.pdf

  BES2025CU9_Datasheet.pdf

  BES2025CU9_IOM_Manual.pdf

  BES3040CU9_Datasheet.pdf

  BES3040CU9_IOM_Manual.pdf

  BES4030HCU_Datasheet.pdf

  BES4030HCU_IOM_Manual.pdf

  BES4050CU9_Datasheet .pdf

  BES4050CU9_IOM_Manual.pdf

  BGP202DS_Datasheet.pdf

  BGP202DS_IOM_Manual.pdf

  BGP203DS_Datasheet.pdf

  BGP203DS_IOM_Manual.pdf

  BGP204DS_Datasheet.pdf

  BGP204DS_IOM_Manual.pdf

  BGP302DS_Datasheet.pdf

  BGP302DS_IOM_Manual.pdf

  BGP303DS_Datasheet.pdf

  BGP303DS_IOM_Manual.pdf

  BGP304DS_Datasheet.pdf

  BGP304DS_IOM_Manual.pdf

  BGP502DS_Datasheet.pdf

  BGP502DS_IOM_Manual.pdf

  BGP503DS_Datasheet.pdf

  BGP503DS_IOM_Manual.pdf

  BGP504DS_Datasheet.pdf

  BGP504DS_IOM_Manual.pdf

  BGP753DS_Datasheet.pdf

  BGP753DS_IOM_Manual.pdf

  BGP754DS_Datasheet.pdf

  BGP754DS_IOM_Manual.pdf

  BGPC202DSA_Datasheet.pdf

  BGPC202DSA_IOM_Manual.pdf

  BGPC202DS_Datasheet.pdf

  BGPC202DS_IOM_Manual.pdf

  BGPH302DS_Datasheet.pdf

  BGPH302DS_IOM_Manual.pdf

  BGPH303DS_Datasheet.pdf

  BGPH303DS_IOM_Manual.pdf

  BGPH304DS_Datasheet.pdf

  BGPH304DS_IOM_Manual.pdf

  BGPH502DS_Datasheet.pdf

  BGPH502DS_IOM_Manual.pdf

  BGPH503DS_Datasheet.pdf

  BGPH503DS_IOM_Manual.pdf

  BGPH504DS_Datasheet.pdf

  BGPH504DS_IOM_Manual.pdf

  BGPH753DS_Datasheet.pdf

  BGPH753DS_IOM_Manual.pdf

  BGPH754DS_Datasheet.pdf

  BGPH754DS_IOM_Manual.pdf

  BP33A-X_Datasheet.pdf

  BP33A-X_IOM_Manual.pdf

  BP33A_Datasheet.pdf

  BP33A_IOM_Manual.pdf

  BP33VF_Datasheet.pdf

  BP33VF_IOM_Manual.pdf

  BP33_Datasheet.pdf

  BP33_IOM_Manual.pdf

  BP50A_Datasheet.pdf

  BP50A_IOM_Manual.pdf

  BP50VF_Datasheet.pdf

  BP50VF_IOM_Manual.pdf

  BP50_Datasheet.pdf

  BP50_IOM_Manual.pdf

  BPEV512A_Datasheet.pdf

  BPEV512A_IOM_Manual.pdf

  BPEV512_Datasheet.pdf

  BPEV512_IOM_Manual.pdf

  BPSTEP1022_Datasheet.pdf

  BPSTEP1022_IOM_Manual.pdf

  BPSTEP512A_Datasheet.pdf

  BPSTEP512A_IOM_Manual.pdf

  BPSTEP512_Datasheet.pdf

  BPSTEP512_IOM_Manual.pdf

  BPSTEP522_Datasheet.pdf

  BPSTEP522_IOM_Manual.pdf

  BSP10CCE1-BF_IOM_Manual.pdf

  BSP10CCE1-TBF_IOM_Manual.pdf

  BSP10CCE1-T_IOM_Manual.pdf

  BSP10CCE1_IOM_Manual.pdf

  BSP10CCE3-BF_Datasheet.pdf

  BSP10CCE3-BF_IOM_Manual.pdf

  BSP10CCE3-TBF_Datasheet.pdf

  BSP10CCE3-TBF_IOM_Manual.pdf

  BSP10CCE3-T_Datasheet.pdf

  BSP10CCE3-T_IOM_Manual.pdf

  BSP10CCE3_Datasheet.pdf

  BSP10CCE3_IOM_Manual.pdf

  BSP10ICU_Datasheet.pdf

  BSP10ICU_IOM_Manual.pdf

  BSP125MU_IOM_Datasheet .pdf

  BSP15CCE3-BF_Datasheet.pdf

  BSP15CCE3-BF_IOM_Manual.pdf

  BSP15CCE3-TBF_Datasheet.pdf

  BSP15CCE3-TBF_IOM_Manual.pdf

  BSP15CCE3-T_Datasheet.pdf

  BSP15CCE3-T_IOM_Manual.pdf

  BSP15CCE3_Datasheet.pdf

  BSP15CCE3_IOM_Manual.pdf

  BSP15ICU_Datasheet .pdf

  BSP15ICU_IOM_Manual.pdf

  BSP200MU_Datasheet.pdf

  BSP200MU_IOM_Manual.pdf

  BSP20CCE3-BF_Datasheet .pdf

  BSP20CCE3-BF_IOM_Manual.pdf

  BSP20CCE3-TBF_Datasheet .pdf

  BSP20CCE3-TBF_IOM_Manual.pdf

  BSP20CCE3-T_Datasheet .pdf

  BSP20CCE3-T_IOM_Manual.pdf

  BSP20CCE3_Datasheet .pdf

  BSP20CCE3_IOM_Manual.pdf

  BSP20ICU_Datasheet.pdf

  BSP20ICU_IOM_Manual.pdf

  BSP20MU_Datasheet.pdf

  BSP20MU_IOM_Manual.pdf

  BSP25CCE3-BF_Datasheet.pdf

  BSP25CCE3-BF_IOM_Manual.pdf

  BSP25CCE3-TBF_Datasheet.pdf

  BSP25CCE3-TBF_IOM_Manual.pdf

  BSP25CCE3-T_Datasheet.pdf

  BSP25CCE3-T_IOM_Manual.pdf

  BSP25CCE3_Datasheet.pdf

  BSP25CCE3_IOM_Manual.pdf

  BSP25ICU_Datasheet .pdf

  BSP25ICU_IOM_Manual.pdf

  BSP27MU_Datasheet.pdf

  BSP27MU_IOM_Manual.pdf

  BSP3CCE1-BF_Datasheet.pdf

  BSP3CCE1-BF_IOM_Manual.pdf

  BSP3CCE1-TBF_IOM_Manual.pdf

  BSP3CCE1-T_IOM_Manual.pdf

  BSP3CCE1_Datasheet.pdf

  BSP3CCE1_IOM_Manual.pdf

  BSP3CCE3-BF_Datasheet.pdf

  BSP3CCE3-BF_IOM_Manual.pdf

  BSP3CCE3-TBF_Datasheet.pdf

  BSP3CCE3-TBF_IOM_Manual.pdf

  BSP3CCE3-T_Datasheet.pdf

  BSP3CCE3-T_IOM_Manual.pdf

  BSP3CCE3_Datasheet.pdf

  BSP3CCE3_IOM_Manual.pdf

  BSP40MU_Datasheet.pdf

  BSP40MU_IOM_Manual.pdf

  BSP4CCE1-BF_Datasheet.pdf

  BSP4CCE1-BF_IOM_Manual.pdf

  BSP4CCE1-TBF_Datasheet.pdf

  BSP4CCE1-TBF_IOM_Manual.pdf

  BSP4CCE1-T_Datasheet.pdf

  BSP4CCE1-T_IOM_Manual.pdf

  BSP4CCE1_Datasheet.pdf

  BSP4CCE1_IOM_Manual.pdf

  BSP4CCE3-BF_IOM_Manual.pdf

  BSP4CCE3-TBF_Datasheet.pdf

  BSP4CCE3-TBF_IOM_Manual.pdf

  BSP4CCE3-T_Datasheet.pdf

  BSP4CCE3-T_IOM_Manual.pdf

  BSP4CCE3_Datasheet.pdf

  BSP4CCE3_IOM_Manual.pdf

  BSP5CCE1-BF_Datasheet.pdf

  BSP5CCE1-BF_IOM_Manual.pdf

  BSP5CCE1-TBF_Datasheet.pdf

  BSP5CCE1-TBF_IOM_Manual.pdf

  BSP5CCE1-T_Datasheet.pdf

  BSP5CCE1-T_IOM_Manual.pdf

  BSP5CCE1_Datasheet.pdf

  BSP5CCE1_IOM_Manual.pdf

  BSP5CCE3-BF_Datasheet.pdf

  BSP5CCE3-BF_IOM_Manual.pdf

  BSP5CCE3-TBF_Datasheet.pdf

  BSP5CCE3-TBF_IOM_Manual.pdf

  BSP5CCE3-T_Datasheet.pdf

  BSP5CCE3-T_IOM_Manual.pdf

  BSP5CCE3_Datasheet.pdf

  BSP5CCE3_IOM_Manual.pdf

  BSP5CU_Datasheet .pdf

  BSP5CU_IOM_Manual.pdf

  BSP7CU_Datasheet .pdf

  BSP7CU_IOM_Manual.pdf

  BSP90MU_Datasheet .pdf

  BSP90MU_IOM_Manual.pdf

  BSPO2LA6C_Datasheet .pdf

  BSPO2LA6C_IOM_Manual.pdf

  BSPO3LA8D_Datasheet.pdf

  BSPO3LA8D_IOM_Manual.pdf

  CD120-1.5-2VS_Datasheet.pdf

  CD120-1.5-2VS_IOM_Manual.pdf

  CD120-1.5-2_Datasheet.pdf

  CD120-1.5-2_IOM_Manual.pdf

  CD120-2-2VS_Datasheet.pdf

  CD120-2-2VS_IOM_Manual.pdf

  CD120-2-2_IOM_Manual.pdf

  CD120-2_Datasheet.pdf

  CD120-3-2VS_Datasheet.pdf

  CD120-3-2VS_IOM_Manual.pdf

  CD120-3-2_Datasheet.pdf

  CD120-3-2_IOM_Manual.pdf

  CD200-1.5-2VS_Datasheet.pdf

  CD200-1.5-2VS_IOM_Manual.pdf

  CD200-1.5-2_Datasheet.pdf

  CD200-1.5-2_IOM_Manual.pdf

  CD200-3-2VS_Datasheet.pdf

  CD200-3-2VS_IOM_Manual.pdf

  CD200-3-2_Datasheet.pdf

  CD200-3-2_IOM_Manual.pdf

  CD70-1-2_Datasheet.pdf

  CD70-1-2_IOM_Manual.pdf

  CD70-1.5-2VS_Datasheet.pdf

  CD70-1.5-2VS_IOM_Manual.pdf

  CD70-1.5-2_Datasheet.pdf

  CD70-1.5-2_IOM_Manual.pdf

  CD70-2-2VS_Datasheet.pdf

  CD70-2-2VS_IOM_Manual.pdf

  CD70-2-2_Datasheet.pdf

  CD70-2-2_IOM_Manual.pdf

  CUT303_Datasheet.pdf

  CUT304_Datasheet.pdf

  CUT503_Datasheet.pdf

  CUT504_Datasheet.pdf

  CUT753_Datasheet.pdf

  CUT754_Datasheet.pdf

  IA1_Datasheet.pdf

  IA1½H_Datasheet.pdf

  IA1½XH_Datasheet.pdf

  IA1½_Datasheet.pdf

  IA2EH_Datasheet.pdf

  IA2EXH_Datasheet.pdf

  IA2H_Datasheet.pdf

  IA2_Datasheet.pdf

  IA3BJM_Datasheet.pdf

  IA3H_Datasheet.pdf

  IA3_Datasheet.pdf

  IA4BJH_Datasheet.pdf

  IA4_Datasheet.pdf

  IA6BJM_Datasheet.pdf

  IB1½-1-4_Datasheet.pdf

  IB1½-1-4_IOM_Manual.pdf

  IB1½-1.5-2_Datasheet.pdf

  IB1½-1.5-2_IOM_Manual.pdf

  IB1½-1.5-4_Datasheet.pdf

  IB1½-1.5-4_IOM_Manual.pdf

  IB1½-2-2_Datasheet.pdf

  IB1½-2-2_IOM_Manual.pdf

  IB1½-2-4_Datasheet.pdf

  IB1½-2-4_IOM_Manual.pdf

  IB1½-3-2-1_Datasheet.pdf

  IB1½-3-2-1_IOM_Manual.pdf

  IB1½-3-2_Datasheet.pdf

  IB1½-3-2_IOM_Manual.pdf

  IB1½-5-2-1_Datasheet.pdf

  IB1½-5-2-1_IOM_Manual.pdf

  IB1½-5-2_Datasheet.pdf

  IB1½-5-2_IOM_Manual.pdf

  IB1½-7.5-2-1_Datasheet.pdf

  IB1½-7.5-2-1_IOM_Manual.pdf

  IB1½-7.5-2_Datasheet.pdf

  IB1½-7.5-2_IOM_Manual.pdf

  IB2-1-4_Datasheet.pdf

  IB2-1-4_IOM_Manual.pdf

  IB2-1.5-4_Datasheet.pdf

  IB2-1.5-4_IOM_Manual.pdf

  IB2-10-2_Datasheet.pdf

  IB2-10-2_IOM_Manual.pdf

  IB2-2-2_Datasheet.pdf

  IB2-2-2_IOM_Manual.pdf

  IB2-2-4_Datasheet.pdf

  IB2-2-4_IOM_Manual.pdf

  IB2-3-2-1_Datasheet.pdf

  IB2-3-2-1_IOM_Manual.pdf

  IB2-3-2_Datasheet.pdf

  IB2-3-2_IOM_Manual.pdf

  IB2-5-2-1_Datasheet.pdf

  IB2-5-2-1_IOM_Manual.pdf

  IB2-5-2_Datasheet.pdf

  IB2-5-2_IOM_Manual.pdf

  IB2-7.5-2-1_Datasheet.pdf

  IB2-7.5-2-1_IOM_Manual.pdf

  IB2-7.5-2_Datasheet.pdf

  IB2-7.5-2_IOM_Manual.pdf

  IB2½-1-4_Datasheet.pdf

  IB2½-1-4_IOM_Manual.pdf

  IB2½-1.5-4_Datasheet.pdf

  IB2½-1.5-4_IOM_Manual.pdf

  IB2½-10-2_Datasheet.pdf

  IB2½-10-2_IOM_Manual.pdf

  IB2½-15-2_Datasheet.pdf

  IB2½-15-2_IOM_Manual.pdf

  IB2½-2-4_Datasheet.pdf

  IB2½-2-4_IOM_Manual.pdf

  IB2½-3-4_Datasheet.pdf

  IB2½-3-4_IOM_Manual.pdf

  IB2½-5-2-1_Datasheet.pdf

  IB2½-5-2-1_IOM_Manual.pdf

  IB2½-5-2_Datasheet.pdf

  IB2½-5-2_IOM_Manual.pdf

  IB2½-7.5-2-1_Datasheet.pdf

  IB2½-7.5-2-1_IOM_Manual.pdf

  IB2½-7.5-2_Datasheet.pdf

  IB2½-7.5-2_IOM_Manual.pdf

  IC1¼-1-2-1_Datasheet.pdf

  IC1¼-1-2-1_IOM_Manual.pdf

  IC1¼-1-2_Datasheet.pdf

  IC1¼-1-2_IOM_Manual.pdf

  IC1¼-1.5-2-1_Datasheet.pdf

  IC1¼-1.5-2-1_IOM_Manual.pdf

  IC1¼-1.5-2_Datasheet.pdf

  IC1¼-1.5-2_IOM_Manual.pdf

  IC1¼-2-2-1_Datasheet.pdf

  IC1¼-2-2-1_IOM_Manual.pdf

  IC1¼-2-2_Datasheet.pdf

  IC1¼-2-2_IOM_Manual.pdf

  IC1¼-3-2-1_Datasheet.pdf

  IC1¼-3-2-1_IOM_Manual.pdf

  IC1¼-3-2_Datasheet.pdf

  IC1¼-3-2_IOM_Manual.pdf

  IC1½-1.5-2-1_Datasheet.pdf

  IC1½-1.5-2-1_IOM_Manual.pdf

  IC1½-1.5-2_Datasheet.pdf

  IC1½-1.5-2_IOM_Manual.pdf

  IC1½-2-2-1_Datasheet.pdf

  IC1½-2-2-1_IOM_Manual.pdf

  IC1½-2-2_Datasheet.pdf

  IC1½-2-2_IOM_Manual.pdf

  IC1½-3-2-1_Datasheet.pdf

  IC1½-3-2-1_IOM_Manual.pdf

  IC1½-3-2_Datasheet.pdf

  IC1½-3-2_IOM_Manual.pdf

  IC1½-5-2-1_Datasheet.pdf

  IC1½-5-2-1_IOM_Manual.pdf

  IC1½-7.5-2-1_Datasheet.pdf

  IC1½-7.5-2-1_IOM_Manual.pdf

  IC1½H-1-2-1_Datasheet.pdf

  IC1½H-1-2-1_IOM_Manual.pdf

  IC1½H-10-2_Datasheet.pdf

  IC1½H-10-2_IOM_Manual.pdf

  IC1½H-15-2_Datasheet.pdf

  IC1½H-15-2_IOM_Manual.pdf

  IC1½H-3-2-1_Datasheet.pdf

  IC1½H-3-2-1_IOM_Manual.pdf

  IC1½H-5-2-1_Datasheet.pdf

  IC1½H-5-2-1_IOM_Manual.pdf

  IC1½H-5-2_Datasheet.pdf

  IC1½H-5-2_IOM_Manual.pdf

  IC1½H-7.5-2-1_Datasheet.pdf

  IC1½H-7.5-2-1_IOM_Manual.pdf

  IC1½H-7.5-2_Datasheet.pdf

  IC1½H-7.5-2_IOM_Manual.pdf

  PS1¼-1-4_Datasheet.pdf

  PS1¼-1-4_IOM_Manual.pdf

  PS1¼-1.5-4_Datasheet.pdf

  PS1¼-1.5-4_IOM_Manual.pdf

  PS1¼-10-2 _Datasheet.pdf

  PS1¼-10-2_IOM_Manual.pdf

  PS1¼-3-2_Datasheet.pdf

  PS1¼-3-2_IOM_Manual.pdf

  PS1¼-5-2_Datasheet.pdf

  PS1¼-5-2_IOM_Manual.pdf

  PS1¼-7.5-2_Datasheet.pdf

  PS1¼-7.5-2_IOM_Manual.pdf

  PS1½-10-2_Datasheet.pdf

  PS1½-10-2_IOM_Manual.pdf

  PS1½-15-2_Datasheet.pdf

  PS1½-15-2_IOM_Manual.pdf

  PS1½-5-2_Datasheet.pdf

  PS1½-5-2_IOM_Manual.pdf

  PS1½-7.5-2_Datasheet.pdf

  PS1½-7.5-2_IOM_Manual.pdf

  PS2-10-2_Datasheet.pdf

  PS2-10-2_IOM_Manual.pdf

  PS2-15-2_Datasheet.pdf

  PS2-15-2_IOM_Manual.pdf

  PS2-2-4_Datasheet.pdf

  PS2-2-4_IOM_Manual.pdf

  PS2-7.5-2_Datasheet.pdf

  PS2-7.5-2_IOM_Manual.pdf

  SH3-U_Datasheet.pdf

  SH3-U_IOM_Manual.pdf

  SH4-RN-4TNV88C_Datasheet.pdf

  SH4-U_Datasheet.pdf

  SH4-U_IOM_Manual.pdf

  SH6-RN-4TNV98C_Datasheet.pdf

  SH6-U_Datasheet .pdf

  SH6-U_IOM_Manual.pdf

  SH8-U_Datasheet.pdf

  SH8-U_IOM_Manual.pdf

For more than 60 years, Barmesa Pumps LLC has had manufacturing facilities & distribution centers across America, and an extensive distributor network. Their state of the art manufacturing facilities have modern CNC machinery as well as sophisticated design and test capabilities. Barmesa serves markets such as marine, commercial, municipal, wastewater, water, industrial, construction, utility, chemical, OEM, irrigation, dewatering flood control, fire protection, as well as many other applications.

Contact Depco! (800)446-1656 or (727)446-1656 or !

Be sure to check out our brand new online catalogs:

Industrial Catalog: Depco Industrial Catalog 208
Marine Catalog:Depco Marine Catalog 111

Sign up for helpful pump information and tips!